Den tregrenade människan, objekt

  <       >  

Den tregrenade människan, objekt, 2015
Threefold man, object
(30 x 30) cm
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!